Onregelmatigheden met betrekking tot de niet-conforme software

De voertuigen van de merken Volkswagen, Volkswagen Bedrijfsvoertuigen, Audi, SEAT en ŠKODA uitgerust met de oude EA189-dieselmotor met een cilinderinhoud van 1.2l, 1.6l en 2.0l maken deel uit van een terugroepactie om ervoor te zorgen dat ze weer aan de geldende normen beantwoorden.

Technisch gezien wordt op deze betrokken voertuigen een update uitgevoerd van de niet-conforme software.

Zodra de update voor uw voertuig is ingepland, zult u per brief worden uitgenodigd om een afspraak te maken bij de officiële concessiehouder/service partner van uw keuze.  Indien u reeds een afspraak met uw concessie hebt gepland voor een andere interventie en de technische update voor uw voertuig beschikbaar is, dan kan de concessiehouder deze twee ingrepen gelijktijdig uitvoeren.

Een document dat bevestigt dat de technische interventie op het voertuig uitgevoerd werd, zal aan de betrokken klanten overhandigd worden.

De antwoorden op uw vragen

Wat is het verschil tussen de situatie in Europa en in de VS ?

Wegens de in vergelijking met Europa aanzienlijk strengere grenswaarden is de aanpassing van de door de NOx-problematiek betroffen voertuigen in de Verenigde Staten duidelijk complexer dan in andere landen wereldwijd. Zo is onder meer de inbouw van nieuwe componenten in het uitlaatsysteem en de installatie van extra sensoren nodig, met daarbij horende een aanpassing van de voertuigbekabeling en een verbeterde on-board-diagnose. Daardoor zijn langere en meerdere bezoeken aan de werkplaats vereist.

 

Wat met de technische controle voor mijn betrokken voertuig ?

Deze zaak betreft enkel de uitstoot van stikstofoxides (NOx), en die wordt bij de technische controle niet gecontroleerd. Op dat vlak wordt het resultaat van de technische controle dus niet beïnvloed.

Zal ik een financiële vergoeding krijgen?

Aangezien de Volkswagen-groep garandeert dat de uitvoering van de corrigerende maatregelen geen enkel negatief effect heeft op het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot, de motorprestaties of het geluidsemissieniveau van het voertuig en dat alle gegevens met betrekking tot de typegoedkeuring van het voertuig ongewijzigd blijven, is er in het kader van het herstel van conformiteit van uw voertuig geen financiële vergoeding voorzien. Zodra de update van uw voertuig echter is uitgevoerd door de officiële verdeler van uw keuze, zal deze u met plezier de verschillende initiatieven voorstellen die uw merk voor u voorzien heeft om u te bedanken voor uw vertrouwen.

Mijn voertuig is betrokken. Wat moet ik doen ?

De terugroepactie voor de betrokken voertuigen is in België in april gestart.  Deze terugroepactie verloopt geleidelijk aan en in fases in functie van de modeltypes en motorversies.

Op dit moment hebben de Europese homologatie-instanties de technische oplossing goedgekeurd voor een aantal voertuigen van de types:

 • Volkswagen Amarok 2.0 L
 • Audi A4 2.0L
 • Audi A5 2.0L
 • Audi Q5 2.0L
 • Audi A6 2.0L

Zodra de update voor uw voertuig is ingepland, zult u per brief worden uitgenodigd om een afspraak te maken bij de officiële concessiehouder/service partner van uw keuze.  Indien u reeds een afspraak met uw concessie hebt gepland voor een andere interventie en de technische update voor uw voertuig beschikbaar is, dan kan de concessiehouder deze twee ingrepen gelijktijdig uitvoeren.

Zijn er fiscale gevolgen?

De Volkswagen-groep heeft zich geëngageerd om alle eventuele fiscale gevolgen te dragen met betrekking tot de emissieniveaus, die in geen geval zullen worden doorgerekend aan de eindklant.

Kan ik gratis over een vervangwagen beschikken voor de duur van de herstelling?

Indien nodig zal uw concessiehouder met u een gepaste mobiliteitsoplossing bespreken in functie van de tijd dat uw voertuig geïmmobiliseerd is.

Is er een invloed op de restwaarde van mijn voertuig?

Aangezien alle relevante gegevens met betrekking tot de typegoedkeuring van het voertuig door de ingreep om de conformiteit te herstellen niet gewijzigd worden, is er geen invloed te verwachten op de restwaarde. De professionelen uit de sector van de occasievoertuigen hebben tot op heden overigens geen impact op de restwaarde vastgesteld.

Kan ik mijn voertuig dat betroffen is door de niet-conforme software doorverkopen?

Ja. Niets staat de herverkoop van uw voertuig in de weg, ongeacht of de update is uitgevoerd of niet. Indien de update nog niet zou zijn uitgevoerd, zal de nieuwe eigenaar van uw voertuig zich naar de officiële verdeler van zijn keuze moeten begeven om ervoor te zorgen dat de conformiteit van het voertuig wordt hersteld.


Wat is de Trust Building Measure van de Volkswagen-Groep?

Met de Trust Building Measure informeert de Volkswagen-Groep zijn klanten dat het rekening houdt met eventuele klachten na de uitvoering van de technische interventie op voertuigen met de EA189-dieselmotor die betrekking hebben op bepaalde onderdelen van de motor of het uitlaatgassysteem. De Trust Building Measure geldt voor een periode van 24 maanden nadat het voertuig de technische ingreep onderging en enkel voor voertuigen met een kilometerstand lager dan 250.000 km op het moment van toepassing van de Trust Building Measure (afhankelijk van wat eerst bereikt wordt).

De Volkswagen-Groep heeft altijd verklaard dat de uitvoering van de technische interventie geen negatief effect heeft op het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot, het motorvermogen, het koppel, de geluidsemissie of de duurzaamheid van de motor en zijn componenten. Alle relevante gegevens voor de typegoedkeuring van het voertuig blijven van toepassing.  De regulerende overheden hebben uitdrukkelijk bevestigd dat aan alle wettelijke vereisten voldaan is. Die bevestiging geldt eveneens voor de vereisten op het vlak van duurzaamheid van de uitlaatgassystemen.  De Trust Building Measure heeft geen invloed op die verklaring.

Met de Trust Building Measure geeft de Volkswagen-Groep een duidelijk signaal dat de update geen negatief effect heeft op de levensduur van het voertuig. Deze maatregel heeft tot doel om het vertrouwen van de klant in de technische interventie te verhogen en zou meer klanten moeten overtuigen om hun voertuig te laten updaten.

Klanten kunnen binnenkort gedetailleerde informatie over de voorwaarden en de omvang van de Trust Building Measure ontvangen van alle erkende dealers en werkplaatsen van hun betreffende merk.

Welke merken bieden de Trust Building Measure en welke modellen zijn betroffen?

De Trust Building Measure geldt voor alle modellen van Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA en Volkswagen Commercial Vehicles met een EA189-dieselmotor waarop de technische interventie is uitgevoerd.

Voor wie is de Trust Building Measure van toepassing?

De Trust Building Measure wordt aangeboden aan alle klanten van wie het voertuig is uitgerust met een EA189-dieselmotor en die hun voertuig laten updaten in het kader van servicecampagne actienummer, 23R7,23Q7,23R6,23S1 naar aanleiding van de dieselproblematiek. De maatregel geldt enkel voor voertuigen met een kilometerstand lager dan 250.000 km op het moment van toepassing van de Trust Building Measure. Om in aanmerking te komen moeten klanten het bewijs leveren dat alle door de constructeur aanbevolen service- en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd (d.w.z. dit geldt enkel voor voertuigen met een volledige servicehistoriek).

De Trust Building Measure geldt bij uitbreiding ook voor alle klanten met een voertuig dat in aanmerking komt en waarop de technische interventie reeds is uitgevoerd, vanaf de datum van uitvoering (op voorwaarde dat aan alle andere vereisten voor de Trust Building Measure voldaan is). De Trust Building Measure is gelinkt aan het voertuigidentificatienummer (VIN) en is overdraagbaar op de nieuwe eigenaar indien het voertuig verkocht wordt binnen de periode van 24 maanden waarin de maatregel geldt.

De Trust Building Measure geldt voor alle landen wereldwijd met uitzondering van de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea, waar een andere wetgeving van kracht is.

Welke onderdelen zijn gedekt door de Trust Building Measure?

De Trust Building Measure dekt in totaal 11 componenten van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinjectiesysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem: lambdasonde, temperatuurvoeler, omschakelklep uitlaatgasterugvoer, klep van uitlaatgasterugvoer, verschildruksensor, verstuiver, hogedrukpomp, brandstofverdeler, drukregelklep, druksensor, inspuitleidingen.

De Trust Building Measure heeft geen invloed op de verklaring van de Volkswagen-Groep dat de technische interventie geen negatieve effecten heeft op de levensduur van de motor en zijn componenten. De regulerende instanties hebben bevestigd dat de technische maatregelen aan alle wettelijke vereisten beantwoorden en geen negatieve impact hebben op brandstofverbruik, CO2-uitstoot, motorvermogen, koppel en geluidsemissies.

Welke zijn de voorwaarden voor de Trust Building Measure?

Aanvullend op de hierboven beschreven voorwaarden:

 1. De Trust Building Measure
  • Kan enkel worden aangevraagd bij, toegestaan en uitgevoerd door een erkende verdeler,
  • Geldt enkel voor klachten met betrekking tot gebruikte materialen en uitgevoerde werkzaamheden aan volgende componenten van het uitlaatgasterugvoersysteem, brandstofinjectiesysteem en uitlaatgasnabehandelingssysteem: lambdasonde, temperatuurvoeler, omschakelklep uitlaatgasterugvoer, klep van uitlaatgasterugvoer, verschildruksensor, verstuiver, hogedrukpomp, brandstofverdeler, drukregelklep, druksensor, inspuitleidingen,
  • Dekt geen vervangwagens, contante betalingen, schade, enz.
 2. Op voorwaarde dat
  • Het betroffen EA189-voertuig heeft deelgenomen aan servicecampagne 23R7,23Q7,23R6,23S1,
  • Het voertuig correct onderhouden is overeenkomstig het onderhoudsschema, de updates en terugroepacties zoals voorgeschreven door het betreffende merk.
 3. En op voorwaarde dat geen enkel van volgende gevallen van toepassing is:
  • Natuurlijke slijtage, bv. aftakeling van het voertuig als gevolg van slijtage,
  • De eigenaar of een niet-erkende servicepartner of verdeler heeft het voertuig niet correct hersteld, onderhouden of verzorgd (bv. door het gebruik van niet-originele onderdelen…),
  • De instructies voor bediening, behandeling en onderhoud van het voertuig zoals beschreven in de gebruikershandleiding zijn niet nageleefd,
  • Het voertuig is beschadigd door derden of externe factoren zoals een ongeval, storm/hagel, overstroming, enz., wat het probleem heeft veroorzaakt waarover geklaagd wordt,
  • Klachten met betrekking tot de partikelfilter te wijten aan verzadiging,

Is de Trust Building Measure ook van toepassing als de technische interventie al op mijn voertuig werd uitgevoerd?

Ja. Zoals hierboven vermeld, geldt de Trust Building Measure bij uitbreiding ook voor alle klanten met een voertuig dat in aanmerking komt en waarop de technische interventie reeds is uitgevoerd, vanaf de datum van uitvoering (op voorwaarde dat aan alle andere vereisten voor de Trust Building Measure voldaan is).

Indien de klant reeds kosten heeft gemaakt voor een relevante herstelling aan zijn voertuig, waarvan bewezen is dat ze na de technische interventie werd uitgevoerd, zal Volkswagen, Audi, Seat en Skoda voor u onderzoeken of de kosten door het merk gedekt worden. Iedere aanvraag voor dergelijke kostendekking moet gebeuren via een erkende Volkswagen, Audi, Seat en Skoda servicepartner in het land waar de herstelling werd uitgevoerd, en dit voor 31 december 2017.

Stel een nieuwe vraag

Mijn voertuig